top of page

FAQ

Gebruik van deze of gelijkaardige teksten is verboden zonder de voorafgaande  toestemming van EPC-attest.eu is verboden en wordt periodiek gecontroleerd.

 • Is een EPC attest verplicht?
  Wilt u een woning, appartement, studio, ... te koop of te huur stellen? Dan moet u een energieprestatiecertificaat (EPC) hebben. Een zoekertje online of in een krantje, op affiche of via een makelaar? De verkoper/verhuurder is verplicht om in advertenties de energieprestatie van de wooneenheid te vermelden met de energiescore of het EPC-label (van A+ tot F). Iedereen die een gebouw met slechte energieprestatie (label E of slechter) overdraagt (dus bij verkoop, erfpacht, opstalrecht) moet in de publiciteit ook vermelden dat er een renovatieverplichting op de wooneenheid rust. Het EPC informeert mogelijke kopers of huurders dus vooraf over de energiezuinigheid van de woning. Op de EPC’s die opgemaakt zijn na 1 januari 2019 staat een label van A+ (uitstekend) tot F (zeer slecht). Het EPC geeft ook tips en aanbevelingen om het label van uw woning of appartement te verbeteren. Voor eengezinswoningen wordt bij de aanbevelingen ook een kostenraming meegegeven. Een EPC is nodig per wooneenheid (woning, appartement, studio, … ). Sinds 2022 moet bij verkoop het EPC voor een bestaande woning zijn opgemaakt in 2019 of later. Het EPC beschikt dus over een energielabel. Zie onderaan ook de veelgestelde vraag hierover. Een EPC bij verkoop is (sinds 1 april 2022) ook verplicht als er geen publiciteit wordt gemaakt. Sinds 1 april 2022 moet er ook een EPC zijn bij het vestigen van een erfpacht of een opstalrecht. Sinds 1 oktober 2022 mag de huurprijs niet of beperkt geïndexeerd worden voor woningen met een D, E of F label. Om aan te tonen dat de huurprijs geïndexeerd mag worden moet er een geldig EPC aanwezig zijn. Vanaf 1 mei 2023 moet er een EPC zijn bij alle vormen van notariële overdracht in volle eigendom.
 • Wie mag een EPC attest (energieprestatiecertificaat) opstellen?
  Een energieprestatiecertificaat mag enkel uitgevoerd woorden door een gecertificeerd deskundige. Bij EPC-attest.eu zijn alle werknemers gecertificeerd, bestel je EPC attest vandaag nog!
 • Wat is een energieprestatiecertificaat (EPC) ?
  Een energieprestatiecertificaat (EPC) is een document dat weergeeft hoe energiezuinig een gebouw of gebouweenheid is. Gebouwen kunnen erg van elkaar verschillen. Daarom zijn er verschillende soorten EPC’s, afhankelijk van het type gebouw. Op een EPC vindt u informatie over hoe goed het gebouw of de gebouweenheid geïsoleerd is, welke beglazing aanwezig is, hoe zuinig de verwarming is en de installatie voor warm water, … Op het EPC staan ook aanbevelingen om het pand energiezuiniger te maken.
 • Moeten gemeenschappelijke delen in een appartementsgebouw een EPC attest hebben? (VME)
  Het EPC van de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw geeft aan hoe energiezuinig de gemeenschappelijke delen (vloeren, muren, daken,...) en de collectieve installaties zijn. Er staan ook aanbevelingen in om de energieprestatie te verbeteren. Grote appartementsgebouwen vanaf 15 gebouweenheden moeten al sinds 2022 beschikken over een EPC voor de gemeenschappelijke delen. Vanaf 5 gebouweenheden geldt de verplichting vanaf 2023 en vanaf 2 gebouweenheden vanaf 2024. Deze verplichting staat los van verkoop of verhuur. Het EPC van de gemeenschappelijk beheerde delen van een appartementsgebouw (EPC GD) is verplicht voor álle appartementsgebouwen, want alle appartementsgebouwen hebben gemeenschappelijke delen. Een appartementsgebouw bestaat uit minstens 2 residentiële gebouweenheden. Het gaat niet enkel om appartementsgebouwen met gemeenschappelijke ruimten zoals een traphal. Zowel appartementsgebouwen met 1 eigenaar als met meerdere eigenaars vallen onder deze verplichting.
 • Ik heb geen EPC attest, mag mijn verkoop doorgaan?
  Vanaf 1 mei 2023 moet er een EPC zijn bij alle vormen van notariële overdracht in volle eigendom. Sinds 2022 moet bij verkoop het EPC voor een bestaande woning zijn opgemaakt in 2019 of later De notaris controleert of er een geldig EPC attest aan de koper is overhandigd. Indien er geen geldige attest aanwezig is of deze niet tijdig aan de koper wordt verstrekt, kan de koper de koop ongeldig verklaren. Kan geen overdracht doen. De notaris kan geen overeenkomst sluiten. Dringend een EPC attest nodig? Bij EPC-attest.eu werken wij ook op avonden en weekenden met prioritaire handelingen!
 • Hoe lang duurt het om een EPC attest (energieprestatiecertificaat) te krijgen?
  Dit staat niet vast en is afhankelijk van verschillende factoren. - U neemt eerst contact op met een gecertificeerde energiedeskundige om een ​​afspraak in te plannen. - Een deskundige komt dan ter plaatse om een analyse uit te voeren, nadien worden de gemeten gegevens, waargenomen eigenschappen gecombineerd met facturen, technische fiches en foto's in de EPC-software van de Vlaamse Overheid. Nadien wordt er een rapport gegenereerd en geregistreerd. Dit kan vrij snel gebeuren als alle gegevens voorhanden zijn zodat de deskundige het meteen kan verwerken. Dringend een EPC attest nodig? Bij EPC-attest.eu werken wij ook op avonden en weekenden met prioritaire handelingen!
 • Welke energielabel komt overeen met welke EPC-score?
  Sinds 2019 wordt de energiezuinigheid weergegeven met een EPC-label. Dit label gaat van een rode letter F (slechte score) tot een donkergroene A+ (heel goede score). Op het EPC staat ook de energiescore van de wooneenheid in kWh/(m² jaar) (kilowattuur per vierkante meter jaar). Hoe lager die energiescore, hoe energiezuiniger de wooneenheid is. A+: Minder dan 0 kWh / m² jaar A: Tussen 100 en 0 kWh / m² jaar B: Tussen 200 en 100 kWh / m² jaar C: Tussen 300 en 200 kWh / m² jaar D: Tussen 400 en 300 kWh / m² jaar E: Tussen 500 en 400 kWh / m² jaar F: Hoger dan 500 kWh / m² jaar
 • Factoren die een EPC energiescore beïnvloeden
  Op EPC’s staat sinds 2019 een energielabel, van F (energieverslindend) tot A+ (heel energiezuinig). Naast het energielabel toont het EPC ook de berekende energiescore. Dat is het berekende energieverbruik per jaar en per m² bruikbare vloeroppervlakte (kWh/m² jaar). Het energielabel en de energiescore hangen af van: beschermde volume en bruikbare vloeroppervlakte muur- , vloer- en dakisolatie ramen en deuren installaties voor: verwarming sanitair warm water koeling ventilatie verlichting (enkel voor kleine niet-residentiële eenheden) aanwezige installaties op zonne-energie vaste uitgangspunten voor gebruikersgedrag binnentemperatuur.
 • Ik wil mijn eigendom verhuren, mag dat zonder een EPC attest?
  Een zoekertje online of in een krantje, op affiche of via een makelaar? De verhuurder is verplicht om in advertenties de energieprestatie van de wooneenheid te vermelden met de energiescore of het EPC-label (van A+ tot F). In elke advertentie of bekendmaking bij overdracht of verhuur van een woning moet minstens de energiescore of het energielabel vermeld worden. Daaruit kunnen kandidaat-huurders afleiden hoe energiezuinig het pand is waarin zij interesse hebben. Deze verplichting geldt bij de verhuur van zowel residentiële als niet-residentiële eenheden (winkel, horeca, kantoor, ...). Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) controleert via steekproeven of er een geldig energieprestatiecertificaat (EPC) aanwezig is en of het EPC correct is opgemaakt. Als er geen EPC aanwezig is, krijgt de eigenaar een brief. De eigenaar kan dan schriftelijke argumenten indienen. Na de evaluatie van de argumenten kan er een boete tussen 500 en 5.000 euro opgelegd worden. Het betalen van de boete is geen kwijtschelding of opschortende voorwaarde voor de opmaak van het EPC. Ook als u een boete krijgt, moet u dus nog een EPC laten opmaken. Als de woning nog steeds te koop of te huur wordt aangeboden, kan de eigenaar zelfs een tweede boete krijgen bij een volgende controle. Dringend een EPC attest nodig? Bij EPC-attest.eu werken wij ook op avonden en weekenden met prioritaire handelingen!
 • Ik heb een oud EPC van voor 2019, is die nog geldig?
  EPC's van voor 2019 hebben geen energielabel (A tot F) en mogen helaas niet meer gebruikt worden bij verhuur of verkoop van eigendommen. Sinds 2022 moet het EPC voor een bestaande woning opgemaakt zijn in 2019 of later. Het EPC beschikt dus over een energielabel (A tot F). Sinds 1 oktober 2022 mag de huurprijs niet of beperkt geïndexeerd worden voor woningen met een D, E of F label. Om aan te tonen dat de huurprijs geïndexeerd mag worden moet er een geldig EPC aanwezig zijn. 👉🏻 www.EPC-attest.eu 📱 0484 629 765 📧 info@EPC-attest.eu - info@sels-consult.eu 🗓 Ook weekenden, avonden en feestdagen #EPC#energie#energieprestatie#VEKA#EnergiePrestatieCertificaat#vastgoed#antwerpen#wonen
bottom of page